Utförda hantverktjänster

Kontor

Home » Utförda projekt – Kontor

Våra tidigare utförda projekt – Kontor

Problematik

Kontoret hade väldigt höga ljudnivåer.
Det fanns inga separata ytor / rum för snabba möten.

Lösningen

Vi på Händig satte upp glasväggar för att både dämpa ljudnivåerna.
Vilket även skapade nya separata mötesrum
Energieffektiviseringsstödet

Energieffektiviseringsstödet

Hantverkstjänster

Problematik

 • Kontoret hade väldigt höga ljudnivåer.
 • Det fanns inga separata ytor / rum för snabba möten.

Lösning

 • Vi på Händig satte upp glasväggar för att både dämpa ljudnivåerna.
 • Vilket även skapade nya separata mötesrum.
Energieffektiviseringsstödet

Energieffektiviseringsstödet

Hantverkstjänster

Problematik

 • Kontoret hade väldigt höga ljudnivåer.
 • Det fanns inga separata ytor / rum för snabba möten.

Lösning

 • Vi på Händig satte upp glasväggar för att både dämpa ljudnivåerna.
 • Vilket även skapade nya separata mötesrum.
Energieffektiviseringsstödet

Energieffektiviseringsstödet

Hantverkstjänster

Problematik

 • Kontoret hade väldigt höga ljudnivåer.
 • Det fanns inga separata ytor / rum för snabba möten.

Lösning

 • Vi på Händig satte upp glasväggar för att både dämpa ljudnivåerna.
 • Vilket även skapade nya separata mötesrum.