Integritetspolicy från Händig Stockholm AB

Händig Stockholm AB värnar om din integritet.
Du ska känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter till oss och därför har vi upprättat den här policyn.
Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och integritet.

Policyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN?

Händig Stockholm AB (Org.nr 559321-4918), Sjöängsvägen 17, 192 72 Stockholm är personuppgiftsansvariga för företagets behandling av personuppgifter.

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi får tillgång till dina personuppgifter när du tar kontakt med oss genom e-post, telefon, genom vår hemsida, när du anlitar oss, får ett uppdrag av oss eller våra samarbetspartners.

Vid behandling inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i det fall det skulle behövas.
Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

HUR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS VID FRÅGOR OM DATASKYDD?

Du kan alltid nå oss på order@handigsthlm.se eller på 010-175 54 60.

Om Händig Stockholm AB gör någon ändring i vår integritetspolicy kommer den senaste versionen finnas tillgänglig på vår hemsida.
Om vi beslutar att genomföra ändringar som innebär avgörande förändringar kommer du få information om detta via vår hemsida eller genom e-post.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND OCH TILL VILKET ÄNDAMÅL?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig och att du skall få en bättre användarupplevelse av vår sajt.

  • Vår utgångspunkt är inte att behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna
  • Vi behandlar uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, när du besöker vår hemsida, när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund
  • Händig behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part så informeras du om detta.

Vi upprättar sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

RÄTTIGHET TILL TILLGÅNG (REGISTERUTDRAG)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att gå tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

RÄTT TILL RADERING

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning som väger tyngre än vårt berättigade intresse
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
  • Personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Händig Stockholm AB sparar aldrig personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt för ändamål med behandlingen.
Cookies sparas inte längre än 90 dagar på vår sajt för vår mätning i Google Analytics.
Beroende på hur du har valt dina egna inställningar i cookieinställningar i din browser så sparas detta från dina val.